پوستر فیلم  هری پاتر: جام آتش

هری پاتر: جام آتش

.2ساعت و5دقیقه
داستان «هری پاتر: جام آتش» در چهارمین سال تحصیل «هری پاتر» اتفاق می افتد. او به طور مرموزی به عنوان یکی از مسابقه‌ دهندگان در یک رقابت خطرناک میان سه مدرسه‌ جادوگری انتخاب می‌ شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم هری پاتر: جام آتش

Mike Newell
David HeymanLorne Orleans
Patrick Doyle
Mick Audsley

خلاصه محتوا

داستان «هری پاتر: جام آتش» در چهارمین سال تحصیل «هری پاتر» اتفاق می افتد. او به طور مرموزی به عنوان یکی از مسابقه‌ دهندگان در یک رقابت خطرناک میان سه مدرسه‌ جادوگری انتخاب می‌ شود.