ناموجود

تبدیل شوندگانTransformers

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تبدیل شوندگان

کارگردان: Michael Bay

محصولآمریکا
موجودات جدید الکتریکی با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تغییر شکل و طغیان هستند.این موجودات به دو دسته طرفداران انسان ها و دشمنان آنها تقسیم می شوند و به جنگ با یکدیگر می پردازند...
فیلم‌های پیشنهادی