بیست و یک روز بعد
بستن

بیست و یک روز بعد21 Rooz Baed

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بیست و یک روز بعد
پیش نمایش
همیشه همینجوریه! آخرین بار هوا ابری شد باد گرفت. درختا داشتن از جا کنده می‌ شدن. اونقدر بارون شدید شد که سیل شهر رو گرفته بود. پرنده‌ها دور و بر لونه هاشون جیغ می‌کشیدن. یکی از بچه‌ها قسم می‌خورد خودش دیده خورشید یکی دوبار نورش کم و زیاد شده.
فیلم‌های پیشنهادی