پوستر فیلم  نیروی طبیعت

نیروی طبیعت

.1ساعت و29دقیقه
فیلم «نیروی طبیعت» داستان یک باند از سارقان حرفه ای است که عملیات سرقتی را در زمان طوفان برنامه ریزی می کنند. اما در حین عملیات و تخلیه ساختمان توسط پلیس دچار مشکل می شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نیروی طبیعت

Michael Polish
Randall EmmettGeorge Furla
Cory M. Miller
Kubilay Uner

خلاصه محتوا

فیلم «نیروی طبیعت» داستان یک باند از سارقان حرفه ای است که عملیات سرقتی را در زمان طوفان برنامه ریزی می کنند. اما در حین عملیات و تخلیه ساختمان توسط پلیس دچار مشکل می شوند.