پوستر فیلم  شرم

شرم

Shame

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال «شرم» داستان زندگی چند خانواده است که هر کدام از شخصیت ‌های آن، گرفتاری‌ های خاص خود را دارند اما زندگی تمام این شخصیت ها همانند یک زنجیر به یک ...

تصاویر و جزییات سریال شرم

 سریال شرم
 سریال شرم
 سریال شرم
 سریال شرم
 سریال شرم

عوامل سازنده سریال شرم

احمد کاوری
سعید فرهادی
رضا کردبچه

درباره سریال شرم

سریال «شرم» داستان زندگی چند خانواده است که هر کدام از شخصیت ‌های آن، گرفتاری‌ های خاص خود را دارند اما زندگی تمام این شخصیت ها همانند یک زنجیر به یک دیگر متصل است و به هم دیگر وابسته هستند.