پوستر فیلم  بازی با آتش

بازی با آتش

.1ساعت و15دقیقه
فیلم «بازی با آتش» درباره آتش‌ نشانی است که سعی می ‎کند سه بچه غیر قابل کنترل را نجات دهد، اما در شرایط سختی قرار می‎ گیرد که باید از این بچه های بازیگوش مراقبت کند. به همین دلیل زندگیش وارد هرج و مرجی بزرگی می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بازی با آتش

Andy Fickman
Todd GarnerSean Robins
Dan EwenMatt Lieberman
Nathan Wang

خلاصه محتوا

فیلم «بازی با آتش» درباره آتش‌ نشانی است که سعی می ‎کند سه بچه غیر قابل کنترل را نجات دهد، اما در شرایط سختی قرار می‎ گیرد که باید از این بچه های بازیگوش مراقبت کند. به همین دلیل زندگیش وارد هرج و مرجی بزرگی می شود.