پوستر فیلم  روزگاری عشق و خیانت

روزگاری عشق و خیانت

Once Upon A Time Love And Betrayal

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «روزگاری عشق و خیانت» اتفاقی غیرمنتظره «پروانه» و دخترش «آینه» را غافلگیر می‌کند. این اتفاق گویا ریشه در گذشته‌ی «پروانه» دارد، گذشته‌ای که سال‌ه...

تصاویر و جزییات فیلم روزگاری عشق و خیانت

 فیلم روزگاری عشق و خیانت
 فیلم روزگاری عشق و خیانت
 فیلم روزگاری عشق و خیانت
 فیلم روزگاری عشق و خیانت
 فیلم روزگاری عشق و خیانت

عوامل سازنده فیلم روزگاری عشق و خیانت

داوود بیدل
روح الله شمقدری
داوود بیدل
حسن ایوبی

درباره فیلم روزگاری عشق و خیانت

فیلم «روزگاری عشق و خیانت» اتفاقی غیرمنتظره «پروانه» و دخترش «آینه» را غافلگیر می‌کند. این اتفاق گویا ریشه در گذشته‌ی «پروانه» دارد، گذشته‌ای که سال‌هاست از مواجهه با آن هراس داشته است.