پوستر فیلم  جمینی

جمینی

Gemini

.1ساعت و12دقیقه
فیلم «جمینی» درباره زنی است که مدیر برنامه های یک شرکت بزرگ است و بعد از مرگ مشکوک رئیسش پلیس به آن مشکوک می شود و باید خود را از این اتهام تبرئه کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جمینی

 فیلم جمینی
 فیلم جمینی
 فیلم جمینی
 فیلم جمینی

عوامل سازنده فیلم جمینی

Aaron Katz
Aaron Katz
Keegan DeWitt
Aaron Katz

درباره فیلم جمینی

فیلم «جمینی» درباره زنی است که مدیر برنامه های یک شرکت بزرگ است و بعد از مرگ مشکوک رئیسش پلیس به آن مشکوک می شود و باید خود را از این اتهام تبرئه کند.