ردی از یک مرد
بستن
پوستر فیلم  ردی از یک مرد

ردی از یک مرد

Raddi Az Yek Mard

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «ردی از یک مرد» روایتی زیبا از سردار شهید مدافع حرم «علیرضا توسلی» «ابوحامد» فرمانده و بنیانگذار فاطمیون می باشد.

تصاویر و جزییات مستند ردی از یک مرد

 مستند ردی از یک مرد
 مستند ردی از یک مرد
 مستند ردی از یک مرد
 مستند ردی از یک مرد

عوامل سازنده مستند ردی از یک مرد

درباره مستند ردی از یک مرد

مستند «ردی از یک مرد» روایتی زیبا از سردار شهید مدافع حرم «علیرضا توسلی» «ابوحامد» فرمانده و بنیانگذار فاطمیون می باشد.