پوستر فیلم  پاپوش

پاپوش

.1ساعت و14دقیقه
فیلم «پاپوش» داستان «مایک سانتینی»، کارآگاه نیویورکی است که در حال گذراندن تعطیلات به همراه خانواده است و متوجه یک تبهکار با سابقه ی فراری از قانون می شود که می تواند شاهد یک پرونده مهم باشد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم پاپوش

Daniel Petrie Jr.
Cynthia Fitzpatrick
Joe Kraemer
Paul Dixon

خلاصه محتوا

فیلم «پاپوش» داستان «مایک سانتینی»، کارآگاه نیویورکی است که در حال گذراندن تعطیلات به همراه خانواده است و متوجه یک تبهکار با سابقه ی فراری از قانون می شود که می تواند شاهد یک پرونده مهم باشد.