دریا برای توDarya bray to

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دریا برای تو

محصولایران
فیلم «دریا برای تو» درباره چند بچه جنوبی است که در هنگام بازی کردن در دریا با یک دیگر دعوایشان می شود و اتفاقی جالب برای آن ها رخ می دهد.