پوستر فیلم  آخرین فرزندان سومالی

آخرین فرزندان سومالی

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «آخرین فرزندان سومالی» درباره مرمان کشور سومالی است. این مستند به مرور حوادث «سومالی» پس از شروع جنگ های داخلی و وضعیت اجتماعی اقتصادی این کشور می پردازد و مشکلاتی که گریبان گیر مردم شده است را مورد بررسی قرار می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال آخرین فرزندان سومالی

محمد صفری
مجید مرادی

خلاصه محتوا

مستند «آخرین فرزندان سومالی» درباره مرمان کشور سومالی است. این مستند به مرور حوادث «سومالی» پس از شروع جنگ های داخلی و وضعیت اجتماعی اقتصادی این کشور می پردازد و مشکلاتی که گریبان گیر مردم شده است را مورد بررسی قرار می دهد.