پوستر فیلم  آخرین فرزندان سومالی

آخرین فرزندان سومالی

Last Children of Somalia

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «آخرین فرزندان سومالی» درباره مرمان کشور سومالی است. این مستند به مرور حوادث «سومالی» پس از شروع جنگ های داخلی و وضعیت اجتماعی اقتصادی این کشور ...

تصاویر و جزییات سریال آخرین فرزندان سومالی

 سریال آخرین فرزندان سومالی
 سریال آخرین فرزندان سومالی
 سریال آخرین فرزندان سومالی
 سریال آخرین فرزندان سومالی
 سریال آخرین فرزندان سومالی

عوامل سازنده سریال آخرین فرزندان سومالی

محمد صفری
مجید مرادی

درباره سریال آخرین فرزندان سومالی

مستند «آخرین فرزندان سومالی» درباره مرمان کشور سومالی است. این مستند به مرور حوادث «سومالی» پس از شروع جنگ های داخلی و وضعیت اجتماعی اقتصادی این کشور می پردازد و مشکلاتی که گریبان گیر مردم شده است را مورد بررسی قرار می دهد.