پوستر فیلم  ول کن دستمو

ول کن دستمو

Let Off My Hand

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
در فیلم «ول کن دستمو» «صابر» یک زندانی است که به دلیل چک برگشتی اش در زندان است. رییس زندان با وجود سنگینی پرونده اش با مرخصی او برای شرکت در مراسم عر...

عوامل سازنده فیلم ول کن دستمو

مجتبی چراغعلی
کیوان دارات
جواد مالمیر

درباره فیلم ول کن دستمو

در فیلم «ول کن دستمو» «صابر» یک زندانی است که به دلیل چک برگشتی اش در زندان است. رییس زندان با وجود سنگینی پرونده اش با مرخصی او برای شرکت در مراسم عروسی دخترش موافقت می کند. «صابر» به همراه یک مامور با لباس شخصی از زندان خارج می شود. در طی این مدت اتفاقات جالبی برای او رخ می‌ دهد.