ناموجود

مینای شهر خاموشColors of Memory

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  مینای شهر خاموش

محصولایران
دکتر بهمن پارسا، پس از سی و سه سال، از آلمان به ایران برمی‌گردد. با یکی از دوستان قدیمی پدرش پیرمردی به نام قنات، به زادگاهشان بم می‌روند. دکتر پارسا در پی یافتن عشق گمشده‌اش، مینا در بم می‌گردد و رابطه‌اش تدریجاً با قناتی عمیق‌تر می‌شود...
فیلم‌های پیشنهادی