ایالت گرفتار
بستن

ایالت گرفتارCaptive State

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ایالت گرفتار
پیش نمایش

کارگردان: Rupert Wyatt

محصولآمریکا
105
فارسی
6
در فیلم «ایالت گرفتار» تقریبا یک دهه پس از تصرف زمین توسط یک نیروی فرا زمینی در یکی از محله‌ های «شیکاگو» رخ می دهد. این فیلم زندگی هر دو طرف منازعه را مکاشفه می کند.
Jacquelyn CarrDavid Crockett
Rob Simonsen
Andrew Groves