ایالت گرفتار
بستن
پوستر فیلم  ایالت گرفتار

ایالت گرفتار

Captive State

.1ساعت و45دقیقه
در فیلم «ایالت گرفتار» تقریبا یک دهه پس از تصرف زمین توسط یک نیروی فرا زمینی در یکی از محله‌ های «شیکاگو» رخ می دهد. این فیلم زندگی هر دو طرف منازعه ر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ایالت گرفتار

عوامل سازنده فیلم ایالت گرفتار

Rupert Wyatt
Jacquelyn CarrDavid Crockett
Rob Simonsen
Andrew Groves

درباره فیلم ایالت گرفتار

در فیلم «ایالت گرفتار» تقریبا یک دهه پس از تصرف زمین توسط یک نیروی فرا زمینی در یکی از محله‌ های «شیکاگو» رخ می دهد. این فیلم زندگی هر دو طرف منازعه را مکاشفه می کند.