ایالت گرفتار
بستن
پوستر فیلم  ایالت گرفتار

ایالت گرفتار

.1ساعت و45دقیقه
در فیلم «ایالت گرفتار» تقریبا یک دهه پس از تصرف زمین توسط یک نیروی فرا زمینی در یکی از محله‌ های «شیکاگو» رخ می دهد. این فیلم زندگی هر دو طرف منازعه را مکاشفه می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ایالت گرفتار

Rupert Wyatt
Jacquelyn CarrDavid Crockett
Rob Simonsen
Andrew Groves

خلاصه محتوا

در فیلم «ایالت گرفتار» تقریبا یک دهه پس از تصرف زمین توسط یک نیروی فرا زمینی در یکی از محله‌ های «شیکاگو» رخ می دهد. این فیلم زندگی هر دو طرف منازعه را مکاشفه می کند.