پوستر فیلم  عنصر نامطلوب

عنصر نامطلوب

Undesirable Element

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «عنصر نامطلوب» درباره ریزش معدن ذغال سنگ سواد کوه است. چند دانشجو که دنبال عدالت اجتماعی هستند درباره چگونگی ریزش این معدن و خسارات به جا مانده ...

تصاویر و جزییات مستند عنصر نامطلوب

 مستند عنصر نامطلوب
 مستند عنصر نامطلوب
 مستند عنصر نامطلوب
 مستند عنصر نامطلوب
 مستند عنصر نامطلوب

عوامل سازنده مستند عنصر نامطلوب

درباره مستند عنصر نامطلوب

مستند «عنصر نامطلوب» درباره ریزش معدن ذغال سنگ سواد کوه است. چند دانشجو که دنبال عدالت اجتماعی هستند درباره چگونگی ریزش این معدن و خسارات به جا مانده بعد از آن پرداخته و به دنبال گرفتن خسارات از این اتفاق ناگوار برای متوفیان این حادثه هستند.