ناموجود

دادDad

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  داد
مستند "داد" پیرامون دانشجویان عدالتخواهی است که پیگیر برخوردهای امنیتی و قضایی ناروا در سیستم‌های دولتی بوده و در پی راهکاری برای حل این مسائل می‌باشند.از جمله می‌توان به اعتراض رانندگان در بندرعباس و شلاق خوردن کارگران معترض معدن آق دره و اعتراض‌های پرستاری اشاره کرد...
حامد بامروت نژاد
فیلم‌های پیشنهادی