پوستر فیلم  مادران سلحب

مادران سلحب

مستندایرانی
.33دقیقه
مستند «مادران سلحب» قصه زنانی است که در طول جنگ سوریه و نبرد با داعش ، به جای سوگواری از دست رفتن عزیزانشان و خانه نشینی، با تشکیل یک کمپین تلاش می‌ کنند تا نیازهای غذایی فرزندان خود را در پشت جبهه‌ های درگیری، تأمین کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند مادران سلحب

خلاصه محتوا

مستند «مادران سلحب» قصه زنانی است که در طول جنگ سوریه و نبرد با داعش ، به جای سوگواری از دست رفتن عزیزانشان و خانه نشینی، با تشکیل یک کمپین تلاش می‌ کنند تا نیازهای غذایی فرزندان خود را در پشت جبهه‌ های درگیری، تأمین کنند.