پوستر فیلم  مادران سلحب

مادران سلحب

Salhab mothers

مستندایرانی
.33دقیقه
مستند «مادران سلحب» قصه زنانی است که در طول جنگ سوریه و نبرد با داعش ، به جای سوگواری از دست رفتن عزیزانشان و خانه نشینی، با تشکیل یک کمپین تلاش می‌ ک...

تصاویر و جزییات مستند مادران سلحب

 مستند مادران سلحب
 مستند مادران سلحب
 مستند مادران سلحب
 مستند مادران سلحب
 مستند مادران سلحب

عوامل سازنده مستند مادران سلحب

درباره مستند مادران سلحب

مستند «مادران سلحب» قصه زنانی است که در طول جنگ سوریه و نبرد با داعش ، به جای سوگواری از دست رفتن عزیزانشان و خانه نشینی، با تشکیل یک کمپین تلاش می‌ کنند تا نیازهای غذایی فرزندان خود را در پشت جبهه‌ های درگیری، تأمین کنند.