پوستر فیلم  اسلپی و وروجک ها

اسلپی و وروجک ها

.1ساعت و14دقیقه
فیلم «اسلپی و وروجک ها» ماجرای پنج کودک کلاس دوم بازیگوش که از سخت گیری های مدیر خود خسته شده اند و مدیر نام «استیکرها» را روی آنها گذاشته است، تصمیم می گیرند که مدیر را ادب کنند. در بازدید کلاس از آکواریوم، استیکرها تصمیم می گیرند که شیر دریایی به نام «اسلپی» که در آنجا در شرایط بدی قرار دارد را آزاد کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم اسلپی و وروجک ها

Barnet Kellman
Craig Safan
Jeff Wishengrad

خلاصه محتوا

فیلم «اسلپی و وروجک ها» ماجرای پنج کودک کلاس دوم بازیگوش که از سخت گیری های مدیر خود خسته شده اند و مدیر نام «استیکرها» را روی آنها گذاشته است، تصمیم می گیرند که مدیر را ادب کنند. در بازدید کلاس از آکواریوم، استیکرها تصمیم می گیرند که شیر دریایی به نام «اسلپی» که در آنجا در شرایط بدی قرار دارد را آزاد کنند.