ناموجود

یکی کم استYeki Kam Ast

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  یکی کم است

محصولایران
پسری روستایی از مال دنیا فقط یک مرغ دارد. این پسر بسیار تنبل و بیکار است. در خانه او هیچ چیزی پیدا نمی‌ شود و مرغ بیچاره همیشه گرسنه است. روزی مرغ از گرسنگی برای یافتن آب و دانه راهی خانه همسایه می‌شود. وقتی پسر برای گرفتن مرغ به آنجا می‌ رود، زن همسایه با سبدی پر از تخم‌ مرغ جلوی او ظاهرمی‌ شود و از او می‌ پرسد که مرغش در روز چند تخم می‌گذارد؟ پسر که طمع و زیاده‌طلبی در وجودش زبانه می‌کشد به دروغ می‌گوید: روزی دو عدد.
فیلم‌های پیشنهادی