ناموجود

کاتاسترویکاCatastroika

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کاتاسترویکا
سازندگان این مستند انتقال دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی را بررسی کرده‌اند. آن‌ها به همین منظور به دور دنیا سفرکرده و به دنبال سرنخ‌هایی برای چرایی شروع خصوصی سازی انبوه در یونان هستند.
فیلم‌های پیشنهادی