پوستر فیلم  خون و افتخار

خون و افتخار

Blood and Glory

.1ساعت و47دقیقه
فیلم «خون و افتخار» داستان عده ای اسیر جنگی در اردوگاه کار اجباری است که به وسیله بازی راگبی با یکدیگر متحد شده و حالا نقشه هایی برای شورش در اردوگاه ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم خون و افتخار

 فیلم خون و افتخار
 فیلم خون و افتخار
 فیلم خون و افتخار
 فیلم خون و افتخار
 فیلم خون و افتخار

عوامل سازنده فیلم خون و افتخار

Sean Else
Schalk Willem Burger
Sean Else
Quinn Lubbe
Quinn Lubbe

درباره فیلم خون و افتخار

فیلم «خون و افتخار» داستان عده ای اسیر جنگی در اردوگاه کار اجباری است که به وسیله بازی راگبی با یکدیگر متحد شده و حالا نقشه هایی برای شورش در اردوگاه دارند.