ناموجود

ابراهیمEbrahim

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ابراهیم

کارگردان: حمیدرضا محسنی

محصولایران
ابراهيم اكبری، نوجوانی كه برای جوانی به نام بهزاد در مجسمه‌سازی كار میكند، بی آنكه موفق شود دستمزدش را به طور كامل از بهزاد بگيرد كارش را رها میكند. او كه دوست دارد جای خالی پدر را پر كند، اعتماد به نفس ندارد و دوستش رضا نيز نمی تواند در اين زمينه كمك چنداني به او بكند. ابراهيم به عنوان واكسي مشغول به كار مي‌شود، اما واسكي‌های ديگر، راه را بر او می بندند.
فیلم‌های پیشنهادی