پوستر فیلم  ملازمان حرم

ملازمان حرم

Molazeman Haram

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند سریالی «ملازمان حرم» مجموعه ای است که برای آشنایی بیشتر مخاطبان به سراغ نزدیکان و خانواده شهدای مدافع حرم می رود و پای صحبت آنان می نشیند.

تصاویر و جزییات سریال ملازمان حرم

 سریال ملازمان حرم
 سریال ملازمان حرم
 سریال ملازمان حرم
 سریال ملازمان حرم
 سریال ملازمان حرم

عوامل سازنده سریال ملازمان حرم

روح الله قاسمی
سید هاشم موسوی

درباره سریال ملازمان حرم

مستند سریالی «ملازمان حرم» مجموعه ای است که برای آشنایی بیشتر مخاطبان به سراغ نزدیکان و خانواده شهدای مدافع حرم می رود و پای صحبت آنان می نشیند.