پوستر فیلم  آمریکای اوباما

آمریکای اوباما

Obama's America

.1ساعت و26دقیقه
مستند «آمریکای اوباما» درباره دوره دوم ریاست جمهوری «اوباما» است. مستندی که این سؤال را بررسی می کند، اگر «باراک اوباما» ریاست جمهوری دوره دوم را کسب ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده مستند آمریکای اوباما

Dinesh D'SouzaJohn Sullivan
Doug SainAnn Balog

درباره مستند آمریکای اوباما

مستند «آمریکای اوباما» درباره دوره دوم ریاست جمهوری «اوباما» است. مستندی که این سؤال را بررسی می کند، اگر «باراک اوباما» ریاست جمهوری دوره دوم را کسب کند، ما در سال 2016 کجا خواهیم بود؟