پوستر فیلم  چوب خط

چوب خط

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «چوب خط» درباره فرخ فرخنده است که تازه به ایران بازگشته و همزمان با رسیدنش مشکلات و اتفاقات زیادی او را غافلگیر می ‌کند. حالا وقت آن است که با یاری خانواده و همسایگان بر مشکلات فائق آید.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال چوب خط

خلاصه محتوا

سریال «چوب خط» درباره فرخ فرخنده است که تازه به ایران بازگشته و همزمان با رسیدنش مشکلات و اتفاقات زیادی او را غافلگیر می ‌کند. حالا وقت آن است که با یاری خانواده و همسایگان بر مشکلات فائق آید.