پوستر فیلم  چوب خط

چوب خط

Choob Khat

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «چوب خط» درباره فرخ فرخنده است که تازه به ایران بازگشته و همزمان با رسیدنش مشکلات و اتفاقات زیادی او را غافلگیر می ‌کند. حالا وقت آن است که با ی...

تصاویر و جزییات سریال چوب خط

 سریال چوب خط
 سریال چوب خط
 سریال چوب خط
 سریال چوب خط
 سریال چوب خط

عوامل سازنده سریال چوب خط

درباره سریال چوب خط

سریال «چوب خط» درباره فرخ فرخنده است که تازه به ایران بازگشته و همزمان با رسیدنش مشکلات و اتفاقات زیادی او را غافلگیر می ‌کند. حالا وقت آن است که با یاری خانواده و همسایگان بر مشکلات فائق آید.