پوستر فیلم  آخر هفته ها

آخر هفته ها

فیلم کوتاهآمریکایی
.15دقیقه
فیلم کوتاه «آخر هفته ها» در دهه 80 میلادی اتفاق می‌‎ افتد و ماجراجویی های پسر بچه‌ ای «خود کارگردان انیمیشن» را روایت می ‌کند که پس از جدایی والدینش، دائماً بین خانه ‌های آن ها در رفت و آمد است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه آخر هفته ها

Trevor Jimenez
Jeremy Slome
Trevor Jimenez
Andrew Vernon
Trevor Jimenez

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «آخر هفته ها» در دهه 80 میلادی اتفاق می‌‎ افتد و ماجراجویی های پسر بچه‌ ای «خود کارگردان انیمیشن» را روایت می ‌کند که پس از جدایی والدینش، دائماً بین خانه ‌های آن ها در رفت و آمد است.