پوستر فیلم  رمز و راز ملکه

رمز و راز ملکه

Mystery Of The Queen

مستندایرانی
.58دقیقه
مستند «رمز و راز ملکه» که به ارکان حکومت «انگلیس» و چگونگی شکل گیری مقام ملکه در این کشور می پردازد ، پشت یکی از درهای کاخ «باکینگهام»، زنی زندگی می ک...

تصاویر و جزییات مستند رمز و راز ملکه

 مستند رمز و راز ملکه
 مستند رمز و راز ملکه
 مستند رمز و راز ملکه
 مستند رمز و راز ملکه
 مستند رمز و راز ملکه

عوامل سازنده مستند رمز و راز ملکه

درباره مستند رمز و راز ملکه

مستند «رمز و راز ملکه» که به ارکان حکومت «انگلیس» و چگونگی شکل گیری مقام ملکه در این کشور می پردازد ، پشت یکی از درهای کاخ «باکینگهام»، زنی زندگی می کند که حدود نیم قرن است فرمانده بلامنازع «انگلستان» محسوب می شود. «الیزابت دوم» با نام کامل «الیزابت آلکساندرا مری»، قدرتمندترین زن «انگلیس» که همه راه ها به او ختم می شود.