پوستر فیلم  وضعیت سفید

وضعیت سفید

سریالایرانی
.58دقیقه
سریال «وضعیت سفید» داستان نوجوانی به نام «امیرمحمد» و علاقه پنهانی او به دختری به نام «شیرین» است. «امیرمحمد» یکی از اعضای خانواده پرجمعیت «گلکار» است که با شروع موشک باران تهران در جریان جنگ تحمیلی، به همراه بستگانش که هر یک به ‌نحوی با دیگری قهر هستند به باغ مادر بزرگ در اطراف شهر پناه می ‌آورند. اين همنشينی و معاشرت اجباری به مرور، تحولی در روابط آن ها ایجاد می کند.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

سریال «وضعیت سفید» داستان نوجوانی به نام «امیرمحمد» و علاقه پنهانی او به دختری به نام «شیرین» است. «امیرمحمد» یکی از اعضای خانواده پرجمعیت «گلکار» است که با شروع موشک باران تهران در جریان جنگ تحمیلی، به همراه بستگانش که هر یک به ‌نحوی با دیگری قهر هستند به باغ مادر بزرگ در اطراف شهر پناه می ‌آورند. اين همنشينی و معاشرت اجباری به مرور، تحولی در روابط آن ها ایجاد می کند.