پوستر فیلم  بتمن: شوخی مرگبار

بتمن: شوخی مرگبار

انیمیشنآمریکایی
.2ساعت و30دقیقه
انیمیشن «بتمن: شوخی مرگبار» در حالی که بتمن به دنبال «جوکر» فراری است، جوکر به سراغ «کمیسر گوردون» می رود تا او را به مرز جنون برساند و به خانواده اش ثابت کند که یک خصلت شیطانی درون او نهفته است.

عوامل سازنده انیمیشن بتمن: شوخی مرگبار

خلاصه محتوا

انیمیشن «بتمن: شوخی مرگبار» در حالی که بتمن به دنبال «جوکر» فراری است، جوکر به سراغ «کمیسر گوردون» می رود تا او را به مرز جنون برساند و به خانواده اش ثابت کند که یک خصلت شیطانی درون او نهفته است.