پوستر فیلم  ماه و پلنگ

ماه و پلنگ

سریالایرانی
.51دقیقه
سریال «ماه و پلنگ» داستان دختر جوانی به نام «کتایون» است که همسرش را در شب عروسی در تصادف با شخصی که گواهینامه رانندگی نداشته، از دست می دهد. مجرم به کمک یک وکیل در دادگاه تبرئه می شود. «کتایون» که در این ماجرا دچار ضربه روحی شدیدی شده، تصمیم به انتقام می گیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ماه و پلنگ

خلاصه محتوا

سریال «ماه و پلنگ» داستان دختر جوانی به نام «کتایون» است که همسرش را در شب عروسی در تصادف با شخصی که گواهینامه رانندگی نداشته، از دست می دهد. مجرم به کمک یک وکیل در دادگاه تبرئه می شود. «کتایون» که در این ماجرا دچار ضربه روحی شدیدی شده، تصمیم به انتقام می گیرد.