پوستر فیلم  ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده

ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده

Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark

.1ساعت و47دقیقه
فیلم «ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده» درباره یک باستان شناس و ماجراجوی آمریکایی به نام «ایندیانا جونز» در سال های 1930 است که توسط دولت آمریکا است...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده

 فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده
 فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده
 فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده
 فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده
 فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده

بازیگران فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده

عوامل سازنده فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده

Steven Spielberg
Frank Marshall
Lawrence Kasdan
John Williams

درباره فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده

فیلم «ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده» درباره یک باستان شناس و ماجراجوی آمریکایی به نام «ایندیانا جونز» در سال های 1930 است که توسط دولت آمریکا استخدام می شود و ماموریتی به او سپرده می گردد.