لورنس عربستان

Lawrence Of Arabia

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لورنس عربستان

کارگردان: David Lean

محصولانگلیس
فیلم «لورنس عربستان» داستان ماموریت افسر انگلیسی به نام «لارنس» است که برای کمک به اقوام عرب در شورش علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول اقدام می کند. لارنس به دلیل وحدت اعراب به چهره ای مبهم تبدیل می شود.

عوامل سازنده فیلم لورنس عربستان

Sam SpiegelDavid Lean
Maurice Jarre
Anne V. Coates