پوستر فیلم  لورنس عربستان

لورنس عربستان

.3ساعت و13دقیقه
فیلم «لورنس عربستان» داستان ماموریت افسر انگلیسی به نام «لارنس» است که برای کمک به اقوام عرب در شورش علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول اقدام می کند. لارنس به دلیل وحدت اعراب به چهره ای مبهم تبدیل می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم لورنس عربستان

David Lean
Sam SpiegelDavid Lean
Maurice Jarre
Anne V. Coates

خلاصه محتوا

فیلم «لورنس عربستان» داستان ماموریت افسر انگلیسی به نام «لارنس» است که برای کمک به اقوام عرب در شورش علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول اقدام می کند. لارنس به دلیل وحدت اعراب به چهره ای مبهم تبدیل می شود.