پوستر فیلم  لورنس عربستان

لورنس عربستان

Lawrence Of Arabia

.3ساعت و13دقیقه
فیلم «لورنس عربستان» داستان ماموریت افسر انگلیسی به نام «لارنس» است که برای کمک به اقوام عرب در شورش علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول اقدام می ک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم لورنس عربستان

 فیلم لورنس عربستان
 فیلم لورنس عربستان
 فیلم لورنس عربستان
 فیلم لورنس عربستان
 فیلم لورنس عربستان

عوامل سازنده فیلم لورنس عربستان

David Lean
Sam SpiegelDavid Lean
Maurice Jarre
Anne V. Coates

درباره فیلم لورنس عربستان

فیلم «لورنس عربستان» داستان ماموریت افسر انگلیسی به نام «لارنس» است که برای کمک به اقوام عرب در شورش علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول اقدام می کند. لارنس به دلیل وحدت اعراب به چهره ای مبهم تبدیل می شود.