بخش تحقیقات

Section de Recherches

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بخش تحقیقات
سریال «بخش تحقیقات» داستان بخش تحقیق واحد ویژه ژاندارمری «بوردو» است. اعضای تیم تحقیقات پرونده های پیچیده را بررسی و همه توانشان را روی پرونده های آدم ربایی، ناپدید شدن ها و جنایات شرورانه متمرکز می کنند. در جستجوی شاهدان، تیم مجاز است تحقیقات خود را در خارج از مرزهای فرانسه نیز گسترش دهد. هر قسمت ا...

عوامل سازنده سریال بخش تحقیقات

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر