ناموجود

زنگ خطرZang Khatar

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  زنگ خطر
این مجموعه ی سه قسمتی به بررسی سه معضل عمده بانکداری می پردازد و در آن پیرامون این مشکلات با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی کشور مصاحبه شده است...
فیلم‌های پیشنهادی