پوستر فیلم  استرالیا

استرالیا

.1ساعت و50دقیقه
فیلم «استرالیا» داستان زنی انگلیسی و از طبقه اشراف است که به دورافتاده‌ ترین قاره سفر می‌ کند و در آن جا با طبیعتی وحشی و انسان هایی خشن رو به رو می ‌شود. او در آن جا مزرعه بزرگی را به ارث برده‌ ولی تمایلی به نگهداری از آن ندارد اما با اصرارهای مردی که در آن جا زندگی می کند، تصمیم می ‌گیرد که مزرعه را بازسازی کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم استرالیا

Baz Luhrmann
David Hirschfelder

خلاصه محتوا

فیلم «استرالیا» داستان زنی انگلیسی و از طبقه اشراف است که به دورافتاده‌ ترین قاره سفر می‌ کند و در آن جا با طبیعتی وحشی و انسان هایی خشن رو به رو می ‌شود. او در آن جا مزرعه بزرگی را به ارث برده‌ ولی تمایلی به نگهداری از آن ندارد اما با اصرارهای مردی که در آن جا زندگی می کند، تصمیم می ‌گیرد که مزرعه را بازسازی کند.