پوستر فیلم  شور شیرین

شور شیرین

Sweet Salt

سریالایرانی
.42دقیقه
سریال «شور شیرین» درباره زندگی شهید «محمود کاوه» است. داستان این سریال مقاطعی از زندگی «محمود کاوه»، یکی از فرماندهان کردستان را به تصویر می‌ کشد که ب...

تصاویر و جزییات سریال شور شیرین

 سریال شور شیرین
 سریال شور شیرین
 سریال شور شیرین
 سریال شور شیرین
 سریال شور شیرین

عوامل سازنده سریال شور شیرین

جواد اردکانی
ابراهیم اصغری
ستار اورکی
حسن ایوبی

درباره سریال شور شیرین

سریال «شور شیرین» درباره زندگی شهید «محمود کاوه» است. داستان این سریال مقاطعی از زندگی «محمود کاوه»، یکی از فرماندهان کردستان را به تصویر می‌ کشد که به دنبال آزاد سازی شهر بوکان بود.