پوستر فیلم  رستگاری در شاوشنک

رستگاری در شاوشنک

.2ساعت و19دقیقه
فیلم «رستگاری در شاوشنگ» درباره «اندی» بانک دار و پولدار ايالت «نيوانگلند» است. او به اتهام قتل همسرش به حبس ابد در زندان ايالتی «شوشنک» محکوم می شود و اندکی بعد با «رد» زندان سياه پوست، دوست می شود. پس از هجده سال، «اندی» نشانه ای از قاتل اصلی پيدا می کند و تصمیم می گیرد برای آزادی تلاش کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم رستگاری در شاوشنک

Frank Darabont
Liz GlotzerDavid V. Lester
Thomas Newman
Richard Francis-Bruce

خلاصه محتوا

فیلم «رستگاری در شاوشنگ» درباره «اندی» بانک دار و پولدار ايالت «نيوانگلند» است. او به اتهام قتل همسرش به حبس ابد در زندان ايالتی «شوشنک» محکوم می شود و اندکی بعد با «رد» زندان سياه پوست، دوست می شود. پس از هجده سال، «اندی» نشانه ای از قاتل اصلی پيدا می کند و تصمیم می گیرد برای آزادی تلاش کند.