افسانه خرگوش کونگ فوکار

Legend of Kung Fu Rabbit

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  افسانه خرگوش کونگ فوکار

کارگردان: Lijun Sun

انیمیشن «افسانه خرگوش کونگ فوکار» داستان یک خرگوش تپل به نام «سیفو» است که در آشپزخانه ای کار می کند. «فو» تصادفا به یک استاد هنرهای رزمی پیر و زخمی بر می خورد. پس از نجات او، استاد که می داند وقت زیادی برایش نمانده، تمام مهارت های کونگ فو خودش را به «فو» منتقل می کند. حالا «فو» که یک آشپز بود به اس...

عوامل سازنده انیمیشن افسانه خرگوش کونگ فوکار

Elliot TongLijun Sun
Jingzhi Zou
Peter Kam