پوستر فیلم  ماسک

ماسک

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «ماسک» درباره کارمندی ساده و بی دست و پا به نام «استنلی» است که به طور اتفاقی ماسک قدیمی و اسرار آمیزی را پیدا می کند. هر کس که این ماسک را بر چهره می زند تبدیل به شخصیتی جسور و قدرتمند می شود. این شروع اتفاقات غیر منتظره در زندگی «استنلی» است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ماسک

Chuck Russell
Robert Engelman
Randy Edelman
Arthur Coburn

خلاصه محتوا

فیلم «ماسک» درباره کارمندی ساده و بی دست و پا به نام «استنلی» است که به طور اتفاقی ماسک قدیمی و اسرار آمیزی را پیدا می کند. هر کس که این ماسک را بر چهره می زند تبدیل به شخصیتی جسور و قدرتمند می شود. این شروع اتفاقات غیر منتظره در زندگی «استنلی» است.