ناموجود

بهارBahar

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بهار

کارگردان: ابوالفضل جلیلی

محصولایران
در جنگ ایران و عراق، حامد که پدر و مادر خود را در بمباران و اشغال بستان گم کرده است، به اردوگاه مهاجران جنگی د رشمال کشور منتقل می شود. جنگلبان پیری ، که سال ها پیش همسرش را از دست داده است، عهده دار مراقبت از او می شود...
فیلم‌های پیشنهادی