پوستر فیلم  لئون: حرفه ای

لئون: حرفه ای

.1ساعت و47دقیقه
فیلم «لئون: حرفه ای» داستان آدم کشی حرفه ای به نام «لئون» است که در آپارتمانی در محله ایتالیایی های نیویورک زندگی می کند. «استانسفیلد» مأمور فاسد پلیس، تمام خانواده «ماتیلدا» را می کشد و ماتیلدا به لئون پناه می برد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم لئون: حرفه ای

Luc Besson
Patrice Ledoux
Luc Besson
Éric Serra
Sylvie Landra

خلاصه محتوا

فیلم «لئون: حرفه ای» داستان آدم کشی حرفه ای به نام «لئون» است که در آپارتمانی در محله ایتالیایی های نیویورک زندگی می کند. «استانسفیلد» مأمور فاسد پلیس، تمام خانواده «ماتیلدا» را می کشد و ماتیلدا به لئون پناه می برد.