بیا بازی کنیمCome Play

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیا بازی کنیم

کارگردان: Jacob Chase

محصولآمریکا
96
فارسی
5.8
فیلم «بیا بازی کنیم» داستان هیولایی ترسناک به نام «لری» است که از طریق تلفن های هوشمند و دستگاه های تلفن خودش را آشکار می سازد و باعث ترس و وحشت پسر و مادرش می شود.
Alex HeinemanAndrew Rona
Jacob Chase
Roque Baños
Gregory Plotkin