پوستر فیلم  مرسدس

مرسدس

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «مرسدس» داستان «اسفندیار» است که باید به جای پدرش، برای انجام ماموریتی به شهر کاشان برود. اما وقتی می بیند یک ماشین لوکس بدست آورده، تصمیم می گیرد به همراه دوستانش یک روز با مرسدس خوش گذرانی کنند و سفر به کاشان را یک روز به عقب بیاندازد.

عوامل سازنده فیلم مرسدس

خلاصه محتوا

فیلم «مرسدس» داستان «اسفندیار» است که باید به جای پدرش، برای انجام ماموریتی به شهر کاشان برود. اما وقتی می بیند یک ماشین لوکس بدست آورده، تصمیم می گیرد به همراه دوستانش یک روز با مرسدس خوش گذرانی کنند و سفر به کاشان را یک روز به عقب بیاندازد.