پوستر فیلم  سرقت در 60 ثانیه

سرقت در 60 ثانیه

Gone in 60 Seconds

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «سرقت در 60 ثانیه» ماجرای یک دزد ماهر اتومبیل به نام «رندال» و معروف به «ممفیس» است که قادر است در طی حداکثر ۶۰ ثانیه هر اتومبیلی با هر سیستم امن...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم سرقت در 60 ثانیه

 فیلم سرقت در 60 ثانیه
 فیلم سرقت در 60 ثانیه
 فیلم سرقت در 60 ثانیه
 فیلم سرقت در 60 ثانیه
 فیلم سرقت در 60 ثانیه

عوامل سازنده فیلم سرقت در 60 ثانیه

Dominic Sena
Jerry BruckheimerMike Stenson
Trevor Rabin

درباره فیلم سرقت در 60 ثانیه

فیلم «سرقت در 60 ثانیه» ماجرای یک دزد ماهر اتومبیل به نام «رندال» و معروف به «ممفیس» است که قادر است در طی حداکثر ۶۰ ثانیه هر اتومبیلی با هر سیستم امنیتی را سرقت کند.