پوستر فیلم  جنگ دنیاها

جنگ دنیاها

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «جنگ دنیاها» داستان مردی به نام «ری فریز» است که به تازگی به دلیل کارهای همسر سابقش از فرزندانش «راشل» و «رابی» دور است. اکنون او تصمیم دارد، روابطش را با دو فرزندش بهتر کند ولی در همین حین، حمله فضایی ها به زمین آغاز می شود و خانه آن ها نیز مورد حمله قرار می گیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جنگ دنیاها

Steven Spielberg
Kathleen KennedyColin Wilson
John Williams
Michael Kahn

خلاصه محتوا

فیلم «جنگ دنیاها» داستان مردی به نام «ری فریز» است که به تازگی به دلیل کارهای همسر سابقش از فرزندانش «راشل» و «رابی» دور است. اکنون او تصمیم دارد، روابطش را با دو فرزندش بهتر کند ولی در همین حین، حمله فضایی ها به زمین آغاز می شود و خانه آن ها نیز مورد حمله قرار می گیرد.