پوستر فیلم  انفجار

انفجار

Kohram

فیلمهندی
.1ساعت و55دقیقه
در فیلم «انفجار» ، «بالبیر سینگ» در تلاش برای کشتن وزیر کشور «هند» می باشد ولی موفق نمی شود. او مرگ قلابی خودش را طراحی می کند تا توسط رئیسش کشته نشود...

عوامل سازنده فیلم انفجار

Mehul Kumar
Mehul Kumar
Dilip SenSameer Sen

درباره فیلم انفجار

در فیلم «انفجار» ، «بالبیر سینگ» در تلاش برای کشتن وزیر کشور «هند» می باشد ولی موفق نمی شود. او مرگ قلابی خودش را طراحی می کند تا توسط رئیسش کشته نشود.